Sang- og korleder

Vil du gerne arbejde som sang- og korleder, så kan du tage en uddannelse til korleder på eksempelvis Musikkonservatoriet eller på Musikvidenskab på universitetet. Her skal du til optagelsesprøve, og du kan tage en 5-årig kandidatgrad, som er SU-berettiget.

Men der er også en tredje mulighed, og det er, at du kan tage en uddannelse på en kirkemusikskole i sang- og korledelse.

Det er en uddannelse, som tager 3-4 år og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse. I enkelte tilfælde – hvis du viser et højt niveau til optagelsesprøven – kan du få lov til at tage uddannelsen som et heltidsstudium på to år. Du kan ikke få SU under uddannelsen, så du skal selv betale for den.

Undervisningen er tilrettelagt som holdundervisning, og der er mødepligt. Der er desuden et krav om, at ansøger taler dansk på et niveau svarende til danskprøve A2-niveau. Der undervises bl.a. i sang, korsang, taleteknik, ensemblesang, stemmeteori, korisk stemmetræning, hørelære, satslære, voksenkorledelse, børnekorledelse, musikforståelse, salmekundskab samt bibelkendskab og kirkekendskab. Efter endt uddannelse er du klædt på både teoretisk og praktisk til at varetage jobbet som sang- og korleder i en kirke. Du kan også undervise i korsang andre steder som f.eks. højskoler, aftenskoler eller musikskoler for børn og voksne.

Related Posts

ezy