Operasanger

Vil du gerne syne opera på professionelt niveau og ikke kun i badet, så har du mulighed for at uddanne dig til operasanger på Operaakademiet i København. Her tilbydes en 2-årig kandidatuddannelse med specialisering i opera eller en 2-årig solistuddannelse som operasanger. Man skal til en optagelsesprøve for at komme ind, og der er flere ansøgere, end der er pladser.

2-årig kandidatuddannelse

Kandidatuddannelsen forudsætter, at du har en 3-årig bacheloruddannelse i musik fra f.eks. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Som studerende får du undervisning i dramatik og kropsfag. Du vil musikalsk komme til at arbejde med indstudering af partier, ensemblesang og repetition. Der vil være fokus på sprog, fortolkning og stilforståelse. Du får mulighed for at afprøve dine færdigheder i små eller større produktioner undervejs.

Solistklasse-uddannelse

Denne 2-årige uddannelse har særligt fokus på, at operasolisterne får praktisk erfaring. Det foregår i et ”Young Artist Program”, som varetages i et samarbejde mellem Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Det Kongelige Teater. Der gives undervisning i dramatik, sang og repetition, og der arbejdes på, at operasolisterne udvikler sig vokalt og musikalsk, og der øves på audition-repertoire som er relevant. Den færdiguddannede operasolist forventes at kunne arbejde på et højt professionelt niveau.

Job for operasangere

Som operasanger eller operasolist kan du få roller i mange forskellige operaer på de danske og udenlandske operascener. Nogle operasangere bliver fastansat i operahuse for en periode, imens andre arbejder som freelancere. Om man kan leve af at være operasanger afhænger af, hvor efterspurgt man er. Nogle operasangere påtager sig også andre opgaver og synger f.eks. i musicals, til bryllupper eller andre private arrangementer, eller de underviser andre i sangteknik eller fortolkning af sange. De store operasolister rejser ofte meget rundt for at synge i forskellige operahuse verden over, og man kan høre dem på forskellige musikindspilninger. Andre operasangere har mindre roller i operaforestillinger, eller de bliver f.eks. ansat i et operakor.

Related Posts

ezy