Journalist

Drømmer du om at vælte en regering, rapportere fra verdens brændpunkter, eller vil du gerne være tv-vært i et underholdnings- eller livsstilsprogram, så er det oplagt at tage en journalistuddannelse. Om du vil være skrivende journalist, radiojournalist eller tv-journalist er op til dig, men hvert format kræver nogle forskellige færdigheder, og det kan du lære på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. Her får du en grundig indføring i, hvordan man arbejder som journalist på mange forskellige medieplatforme og inden for de forskellige genrer. Uddannelsen tager 3,5 år og inkluderer et års praktik på f.eks. en avis eller en tv- eller radiostation. Vil du hellere gå universitetsvejen, kan du vælge at studere journalistik på Roskilde Universitet eller Syddansk Universitet.

Journalistisk optagelsesprøve

Optagelsesprøven op Danmarks Medie- og Journalisthøjskole foregår i marts hvert år, og 224 bliver optaget ud af et ansøgerfelt på ca. 1000. Prøven indeholder en multiple choice-test, hvor du skal svare på spørgsmål omkring bl.a. samfundsforhold, politik, kultur og andet for at teste din generelle viden om den verden, vi lever i. Derudover er der skriftlige prøver, hvor du skal vise dine skriftlige og journalistiske evner. Optagelsesprøven tager det meste af en dag at gennemføre. På Syddansk Universitet er der ligeledes en skriftlig optagelsesprøve, imens der på Roskilde Universitet udbydes en bachelor- og kandidatuddannelse i journalistik. Du kan læse mere om optagelsesprocedurerne på universiteternes hjemmesider, hvor du også kan se ansøgningsfristerne.

Uddannelsens indhold

Først får du en introduktion til fagets teori og metode. Du lærer at finde den gode historie, at researche, kildekritik, interviewteknik, argumentation, fortælleteknik og meget andet, som ruster dig til at udføre dit arbejde professionelt. Du bliver fortrolig med de forskellige genrer, hvad enten det er tv-mediet, print-medier, web, mobil og sociale medier. Du får også viden om samfundsforhold, mediejura og ytringsfrihed. Praktikperioden foregår i forskellige mediehuse landet over, og du har også mulighed for at komme i praktik i udlandet. Uddannelsen afsluttes med en hovedopgave, hvor du demonstrerer dine journalistiske færdigheder. På Syddansk Universitet og Roskilde Universitet vægter man i højere grad, at de journaliststuderende har en stor viden om samfundsforhold, hvorimod Danmarks Medie- og Journalisthøjskole primært vægter at lære de studerende journalistiske færdigheder, og så er det op til de studerende selv at tilegne sig viden om f.eks. samfundsforhold, økonomi, sundhedsvæsen, eller hvilket fagområde de ønsker at dække som journalist.

Jobmuligheder for journalister

Journalister finder beskæftigelse på aviser, i tv-branchen eller som kommunikationsmedarbejdere i private og offentlige virksomheder. Nogle journalister bliver også spindoktorer for politikere. Journalister kan være freelancere eller selvstændige og have deres egen virksomhed, som eksempelvis tilbyder medietræning eller som løser forskellige kommunikationsopgaver. Om du trives bedst som freelancer og selvstændig, eller om du gerne vil have en fastansættelse, er op til dig selv at afgøre.

Related Posts

ezy