Dramatiker

Har du et godt sprogøre, og kan du skrive mundrette replikker? Har du idéer til, hvordan teatret kan ryste støvet af sig og forny sig med ny spændende dramatik? Så har du måske en dramatiker gemt i dig, og så kan du søge ind på Dramatiker-uddannelsen og få en formel uddannelse. Her vil du få undervisning af dygtige lærere, og du vil få mulighed for at lære teaterbranchen at kende og skabe forbindelser, som kan give dig eftertragtede job bagefter.

Hvad lærer man på Dramatiker-uddannelsen?

Dramatiker-uddannelsen blev etableret i Aarhus i 1992, og den 3-årige uddannelse har til formål at udvikle elevernes talent for at skrive teater. Som studerende bliver man undervist i teaterhistorie, dramaturgi, filosofi og journalistik, så man har et teoretisk fundament, og så er der ellers en masse skriveøvelser, hvor man kan få praktisk erfaring i at skrive dramatekster. Man får også undervisning i, hvordan teaterproduktion foregår, og man får indblik i instruktørens og scenografens arbejde med at skabe teaterforestillinger, så man får større forståelse for det team-work, som det ofte er at stable en forestilling på benene. Som dramatiker vil man typisk have en løbende dialog med instruktøren om det teaterstykke, man har skrevet. Man får også en introduktion til radioteater, og undervejs i uddannelsen skriver man flere tekstprøver til teater, radio og sågar film. Uddannelsen afsluttes med, at man skriver et helaftensstykke, som bliver præsenteret ved en reading, der foregår i København, og hvor teaterbranchens folk er inviteret til at komme og overvære det.

Jobmuligheder som dramatiker

Det er de færreste dramatikere, som kan leve af at skrive dramatik. De fleste er freelancere, og der kan gå årevis imellem, at man kan få sine stykker sat op på de danske teatre. Derfor må man som uddannet dramatiker indstille sig på også at have et andet arbejde ved siden af. Det kan f.eks. være undervisning på aftenskoler og højskoler, men det er selvfølgelig også muligt at lave noget helt tredje og så skrive dramatik sideløbende. Nogle få dramatikere kan dog få job som husdramatiker og blive fastansat ved et teater i en periode. Det gælder f.eks. Line Knutzon, som er én af vores største nutidige danske dramatikere. Hun er pt. ansat som fast husdramatiker på Betty Nansen Teatret. Her er hun sikret en fast månedsløn og kan koncentrere sig om at skrive nye sjove stykker.

Related Posts

ezy