Bliv uddannet som landmand

Vidste du, at du kan blive uddannet som landmand i Danmark? Når du tager landbrugsuddannelsen vil du lærer at passe på forskellige former for husdyr og at dyrke jorden ved at bruge flere forskellige landbrugsmaskiner. I denne artikel kan du læse om, hvordan du kan blive uddannet som landmand

[IMAGE=fRo1crbJ3K2n.jpg]

Hvad hedder uddannelsen?

[IMAGE=e2OLyPdANYj8.jpg]

Der er tale om landbrugsuddannelsen, når du bliver uddannet som landmand.

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Det kan tage enten to år og fire måneder eller fem år og 11 måneder, alt efter hvilken uddannelsen du vælger. Du har mulighed for at afslutte på forskellige trin, som du kan se nedenfor:

  • Trin 1: Landbrugsassistent
  • Trin 2: Landmand med speciale i planter, husdyr eller som jordbrugsmaskinfører
  • Trin 3: Produktionsleder
  • Trin 4: Agrarøkonom

Det tager to år og fire måneder at læse til landbrugsassistent, mens det tager fire år og tre måneder med speciale i husdyr, planter eller som jordbrugsmaskinfører. Det tager fem år og syv måneder at læse til produktionsleder, mens det tager fem år og 11 måneder at læse til agrarøkonom.

Hvordan kan jeg komme ind på landbrugsuddannelsen?

Du skal have bestået folkeskolens adgangseksamen eller det der svarer til den med karakteren 2,0 i matematik og dansk.

Mere om uddannelsen

Når du bliver uddannet som landmand får du grundlæggende viden om at passe på husdyr og at skaffe de passende ting til dyrene som fx Hønsenet til høns. Derudover lærer du også om at dyrke jorden.

Hvad koster det?

Det er gratis at studere på landbrugsuddannelsen i Danmark, og du får elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft. Denne løn ligger typisk på et sted mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. per måned og den vil stige hvert år.

Jobmuligheder

Der er masser af gode muligheder for job inden for landbrug. Faktisk bliver brugene stadigvæk større og der er behov for ansatte i erhvervet.

Hvis du vælger at læse til jordbrugsassistent kan du fx stå for et driftafsnit som kvægbesætningen på en større landbrugsejendom. Du vil også kunne blive bestyrer af et landbrug eller sælge landbrugsprodukter eller foderstoffer, når du læser til jordbrugsassistent.

Hvis du fx læser til jordbrugsmaskinfører, vil du have gode muligheder inden for gartneri, skovbrug og landbrug. Det kan fx være på mange landbrug, som i praksis bliver drevet af maskinstationer og her ansættes der ofte jordbrugsmaskinførere. På samme tid er der også mange kommuner rundt omkring i landet, som ansætter jordbrugsmaskinførere til at vedligeholde vejene samt de offentlige anlæg.

Hvis du vælger at læse den længste uddannelsen, som er til agrarøkonom, vil du sikkert blive beskæftiget i gartnerierhvervet eller landbruget. Der er også mange agrarøkonomer, som ender op med at arbejde på landbrugsskoler eller i engroshandel med foderstoffer. Det kommer an på, hvad du har mest lyst til og hvor det er nemmest at få et arbejde.

Related Posts

ezy